Dành riêng cho cho học viên cũ của Ngọc Anh

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN KHOÁ PRE IELTS/SUPER & CÁC KHOÁ KHÁC & 

Untitled-1

From: Ms Ngoc Anh IELTS

To: Các bạn học viên đã từng học khoá Pre IELTS/SUPER & CÁC KHOÁ KHÁC (SPEAKING, TASK 1, ESSAY, LISTENING & READING) do trực tiếp Ms Ngọc Anh IELTS giảng dạy

Các bạn học viên yêu quý,

  • Bạn nhận được gì từ khoá học Pre IELTS/SUPER & CÁC KHOÁ HỌC KHÁC?
  • Khả năng về TỰ TẠO DỰNG CÂU VĂN, TỰ VIẾT, TỰ NÓI, TỰ SỬA SAI, TỰ NGHĨ Ý TƯỞNG của bạn đã thay đổi như thế nào?
  • Điều gì làm bạn ấn tượng nhất trong khoá học Pre IELTS/SUPER &CÁC KHOÁ HỌC KHÁC tại Ngoc Anh IELTS?

 

GIÚP MS.NGOC ANH IELTS ĐỂ LẠI CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ CÁC KHOÁ HỌC!

*** FEEDBACK/ CẢM NHẬN & ĐÁNH GIÁ CỦA HỌC VIÊN ĐƯỢC LƯU TRÊN FACEBOOK (trong album ‘feedback’ được ghim đầu trang để tiện các bạn học gần xa tra cứu, tìm hiểu): 

https://www.facebook.com/msngocanhielts/

Share on Facebook
Please write your comments below