Dành riêng cho cho học viên cũ của Ngọc Anh

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN KHOÁ PRE IELTS/SUPER

Untitled-1

From: Ms Ngoc Anh IELTS

To: Các bạn học viên đã từng học khoá Pre IELTS/SUPER do trực tiếp Ms Ngọc Anh IELTS giảng dạy

Các bạn học viên yêu quý,

  • Bạn nhận được gì từ khoá học Pre IELTS/SUPER?
  • Khả năng về TỰ TẠO DỰNG CÂU VĂN của bạn đã thay đổi như thế nào?
  • Điều gì làm bạn ấn tượng nhất trong khoá học Pre IELTS/SUPER?

 

GIÚP MS.NGOC ANH IELTS ĐỂ LẠI CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ KHOÁ HỌC PRE IELTS/SUPER!

Share on Facebook
Please write your comments below